Tietotekniikkapalvelujen käyttö ja niistä hyötyminen

« takaisin kotisivulle (homepage)

Teollisuuden kunnossapitoratkaisut kannattaa valita luotettavalta toimijalta

Julkaistu

Koneet ja laitteet tarvitsevat huoltoa, kunnossapitoa ja tarpeen mukaan korjausta pysyäkseen hyvässä toimintakunnossa. Kunnossapitoon on olemassa erilaisia strategioita ja ratkaisuja. Tämänkertaisessa kirjoituksessa aiheena on teollisuuden kunnossapitoratkaisut ja miten valita kattavat kunnossapitoratkaisut teollisuuteen. Tervetuloa lukeman lisää tästä kiehtovasta aiheesta.

Teollisuuden kunnossapitoratkaisut – erilaisia strategioita kunnossapitoon

Kunnossapito on kokonaisuus johon kuuluu erilaisia teknisiä, hallinnollisia ja johtamiseen liittyviä toimenpiteitä, jotka ovat standardissa määritelty. Näiden toimenpiteiden tarkoituksena on joko ylläpitää laitteen tilaa, jossa se pystyy suorittamaan siltä vaaditut prosessit ja toimenpiteet. Kunnossapidon voi jakaa joko ehkäiseviin tai korjaaviin toimenpiteisiin. Korjaavissa toimenpiteissä laitetta korjataan, kun siinä on vikaa tai sen toiminta on heikentynyttä. Ehkäisevällä kunnossapidolla pyritään pitämään laitteet kunnossa ennakoivasti ja vähentämään tilanteita, joissa niihin tulisi vikaa. Vika on tila, jossa laitteet eivät pysty suorittamaan sellaisia toimintoja, joita niiltä vaaditaan tai toimi niin kuin niiden pitäisi.

Korjaava kunnossapito keskittyy laitteen toimintakunnon palauttamiseen

Korjaava kunnossapito suoritetaan yleensä vikaantumisen tapahduttua. Korjaavassa kunnossapidossa viat korjataan myös suunnitelmallisesti ja sen päämäärä on palauttaa laite, sen vikaantunut osa tai prosessi alkuperäiseen toimintakuntoon. Laitteisiin voi myös tulla odottamatonta ja yllättävää vikaa ja silloin niiden korjaus on häiriökorjausta. Korjaavaan kunnossapitoon kuluu erilaisia prosesseja, joita ovat vian määritys, vian tunnistaminen, vian paikallistaminen, mahdollisesti vian väliaikainen korjaus, korjaus ja toimintakunnon palauttaminen alkuperäiselle tasolle.

Ehkäisevä kunnossapito pyrkii vähentämään vikaantumisen todennäköisyyttä

Ehkäisevä kunnossapito on ennen laitteiden vikaantumista suoritettavaa kunnossapitoa. Ehkäisevä kunnossapito toteutetaan ennakoivasti laitteita tarkkailemalla ja potentiaalisia, laitteiden kuntoon vaikuttavia vikoja etsimällä. Erilaisilla toimenpiteillä seurataan laitteiden suorituskykyä ja pyritään vähentämään laitteen toimintakyvyn heikkenemistä ja sen vikaantumista. Ehkäisevä kunnossapito voidaan toteuttaa jaksotettuna tai kokoaikaisesti.

Miten valitaan sopivat teollisuuden kunnossapitoratkaisut?

Kunnossapidosta koituu kustannuksia yritykselle, valittiinpa kumpi tahansa kunnossapito strategia. Sen vuoksi on tärkeää optimoida prosessi mahdollisimman hyvin ja yrityksen tarpeita vastaavaksi. Omaan yritykseen tai organisaation sopivan kunnossapitojärjestelmän valitseminen kannattaa tehdä huolella, erilaiset näkökulmat huomioon ottaen. Erilaisia järjestelmiä on tarjolla paljon, mutta on tärkeää, että järjestelmä sopii yritykselle, se on helppokäyttöinen, luotettava ja joustava. Vitec ALMA Oy tarjoaa kattavat kunnossapitoratkaisut teollisuuteen.


jaa